UPM on onnistunut vähentämään työtapaturmia merkittävästi. Yhtiön työtapaturmat vähenivät 40 prosenttia vuodessa määrätietoisella ohjelmalla, joka käynnistyi vuoden 2012 alussa.

UPM:n kolmivuotisella Työturvallisuuden ryhtiliike 2012–2014 -hankkeella on kaksi päämäärää: parantaa työturvallisuustuloksia ja estää kuolemaan johtavat onnettomuudet UPM:n toimipaikoilla.

Tulokset ylittivät ensimmäisenä vuonna yhtiön odotukset, kun työtapaturmien määrä putosi huomattavasti UPM:n toimipisteissä eri puolilla maailmaa.

”40 prosentin vähennys työtapaturmien määrässä vuoden aikana on erinomainen tulos. Kehitys oli positiivista kaikilla liiketoiminta-alueillamme, ja peräti yhdeksän tuotantoyksikköämme oli vuoden 2012 lopussa toiminut yli vuoden ilman ainuttakaan tapaturmaa. Olemme ehdottomasti ottaneet suuren askeleen oikeaan suuntaan, mutta työ jatkuu edelleen”, UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen sanoo.

Muutoksia johtamisessa

Työturvallisuuden parantaminen on vaatinut merkittäviä muutoksia sekä UPM:n johtamiskäytännöissä että koko organisaation työskentelytavoissa.

UPM:n mukaan onnistumisen avaintekijöitä ovat olleet tarvittavien resurssien varmistaminen ja hankkeen näkyvyys. Muutosta ohjataan yhteisillä turvallisuusstandardeilla ja -mittareilla, joista tapaturmien määrän seurannan lisäksi läheltä piti -tilanteista raportointi sekä turvallisuustarkastukset ja -kierrokset ovat tärkeimpiä.

Lisäksi UPM käyttää palkintoja ja muita kannustimia, joilla henkilöstöä palkitaan työturvallisuuteen liittyvistä onnistumisista ja parannuksista.