UPM perustaa uuden työmarkkinatiimin, joka aloittaa työnsä joulukuun 2020 alussa. Päätöksen taustalla on Metsäteollisuus ry:n ilmoitus siitä, että se lopettaa työmarkkinatoimintansa tämän työehtosopimuskauden päättyessä. UPM haluaa vahvistaa omaa työmarkkina- ja sopimusosaamistaan.

UPM:n työmarkkinajohtajaksi on nimitetty OTK Jyrki Hollmén 1. joulukuuta 2020 alkaen. OTK, varatuomari Mikko Lehtonen on nimitetty työmarkkinajuristiksi 16. marraskuuta 2020 alkaen, ja hän raportoi Jyrki Hollménille.