UPM on saanut päätökseen Stracelin paperitehtaan myynnin Blue Paper SAS:lle, joka on VPK Packaging Group NV:n ja Klingele Papierwerken yhteisyritys. Kauppa sisälsi tehtaan laitteineen ja osan tehtaan maa-alueesta. Tehdas sijaitsee Ranskassa.

”Olemme tyytyväisiä Stracelille löytämäämme ratkaisuun. Blue Paper tarjoaa uuden teollisen tulevaisuuden alueelle ja työmahdollisuuksia monelle Stracelin paperitehtaan entiselle työntekijälle. Haluamme kiittää kaikkia myyntiprosessin osapuolia”, toteaa UPM:n Paperiliiketoiminnan johtaja Jyrki Ovaska.

Blue Paper SAS aikoo tuottaa Stracelissa kierrätyskuidusta valmistettavia aaltopahvin raaka-aineita: aallotus- ja pintakartonkia. Tuotanto alkanee investointien jälkeen syksyllä 2013. Kartonkitehtaalle syntyy noin 130 uutta työpaikkaa, joita on tarjottu Stracelin entisille työntekijöille.

Stracelin myynti oli osa UPM:n suunnitelmaa sopeuttaa aikakauslehtipaperi- ja sanomalehtipaperikapasiteettiaan maailmanlaajuisen asiakaskuntansa tarpeisiin. Suunnitelmat julkaistiin alun perin elokuussa 2011.

UPM lopetti päällystetyn aikakauslehtipaperin tuotannon Stracelin tehtaalla tammikuussa 2013.