UPM laajentaa koivuvaneritehdastaan Otepäässä Virossa. Laajennuksen myötä tehtaan tuotantokapasiteetti nousee lähes kaksinkertaiseksi 90 000 kuutiometriin vuodessa.

Yhtiö rakentaa tehdasalueelle myös uuden biovoimalaitoksen, joka korvaa vanhan osin öljyä käyttävän voimalan. Investointien kokonaisarvo on noin 40 miljoonaa euroa. Laajennuksen myötä tehtaan henkilöstö kasvaa noin neljälläkymmenellä työntekijällä.

”Otepään tehtaan laajennus kasvattaa kilpailukykyisen koivuvanerin toimitusvalmiuttamme ja parantaa tehtaan materiaali-, resurssi- ja tuotantotehokkuutta. Lisäksi tuotannon ympäristövaikutukset vähenevät entisestään uuden biovoimalaitoksen myötä, kun tehtaan tarvitsema lämpöenergia tuotetaan jatkossa kokonaan biopolttoaineista”, sanoo UPM Plywoodin johtaja Mika Sillanpää.

Laajennuksessa Otepään tehtaalle rakennetaan uusi vanerin tuotantolinja sisältäen viilun- ja vanerinvalmistukseen tarvittavat tuotantolaitteistot. Laajennus toteutetaan pääasiassa nykyisiä rakennuksia, infrastruktuuria ja muita resursseja hyödyntäen. Uutta tuotantotilaa syntyy nykyisiä rakennuksia yhdistämällä noin 8 000 neliömetriä.

Uusi biovoimalaitos on teholtaan 18 megawattia, ja se korvaa vanhat öljyä ja puuta käyttäneet lämpökattilat. Biovoimalan pääasiallinen raaka-aine on vanerituotannon sivutuotteet, kuten kuori, hake ja puru.

Vaneritehtaan laajennustyöt ja biovoimalan rakentaminen alkavat kesällä 2015, ja työt valmistuvat vuoden 2016 loppuun mennessä. Tehtaan nykyinen tuotanto jatkuu normaalisti laajennus- ja rakennustöiden aikana.