UPM käynnistää uudistetun ammattikoulutusohjelman Kymin ja Kaukaan tehtailla. Kaksivuotisessa koulutusohjelmassa Kuusankoskella ja Lappeenrannassa on yhteensä noin 45 opiskelupaikkaa. Koulutus noudattaa oppisopimuskoulutuksen mallia.

Uudistettu paperiteollisuuden koulutusohjelma toteutetaan yhteistyössä Saimaan ammattiopiston Sampon kanssa.

”Kymin ja Kaukaan tehtailla henkilöstön keski-ikä on korkea, ja haluamme aloittaa uuden työntekijäsukupolven koulutukset ajoissa ennen suurten ikäluokkien eläkkeelle jäämistä”, kertoo UPM:n Kymin ja Kaukaan tehtaiden johtaja Juha Kääriäinen.

Koulutusohjelma mahdollistaa työskentelyn sekä prosessi- että kunnossapitotehtävissä sellu- ja paperitehtailla. Koulutuksessa mukana olevat valmistuvat paperiteollisuuden ammattitutkintoon. Pääsyvaatimuksena on 18 vuoden ikä ja soveltuva ammatillinen peruskoulutus, esimerkiksi sähkö-, automaatio-, kone-, auto- tai prosessitekniikan tutkinto.

Koulutusohjelma koostuu pääasiassa käytännön työharjoittelusta, joka tähtää monipuoliseen osaamiseen tehtaiden eri osastoilla.

UPM:n Kymin ja Kaukaan tehdasintegraattien suunnitelmissa on aloittaa uusi koulutusohjelma vuosittain. Ohjelmaan valitut palkataan työsuhteeseen kahden vuoden määräaikaisella oppisopimuksella.

Ohjelmaan haetaan UPM:n internetsivujen kautta. Tammikuussa 2014 alkavan koulutusohjelman hakuaika päättyy lokakuun puolivälissä.