UPM parantaa Kaukaan sellutehtaan tehokkuutta ja kilpailukykyä investoinnilla, johon sisältyy molempien kuivauskoneiden uudistaminen ja uusi paalauslinja.

UPM:n mukaan 50 miljoonan euron investointi parantaa koko Kaukaan biojalostusintegraatin resurssitehokkuutta ja toiminnan joustavuutta. Pääasennustyöt tehdään vuoden 2016 syysseisokin aikana, ja käynnistys ajoittuu 2016 loppuun.

”Viimeisen kahden vuoden aikana olemme tehneet kohdennettuja investointeja Pietarsaaren, Kymin ja Fray Bentoksen sellutehtaiden tuotantotehokkuuteen. Näiden projektien valmistuttua sellun tuotantokapasiteettimme kasvaa 10 prosenttia vuoden 2013 tasosta eli 3,3 miljoonasta tonnista. Kaukaan investointi on yksi lisäesimerkki hyvin tuottavista tehokkuutta parantavista investoinneista”, sanoo UPM:n Selluliiketoiminnan johtaja Anssi Klinga.

”Suurin yksittäinen selluinvestointi on meneillään oleva Kymin 160 miljoonan euron tuotannon laajennus. Hyvin etenevä hanke valmistuu syksyllä ja kasvattaa Kymin valkaistun havu- ja koivusellun tuotantoa 170 000 tonnilla.”

Kymin ja Kaukaan investointien myötä UPM saa päätökseen sellu- ja paperiliiketoimintojensa eriyttämisen. Jatkossa molemmat liiketoiminnat voivat optimoida tuotantoaan itsenäisesti ja silti hyödyntää sisäisiä synergioita.