UPM ja Renmatix, Inc. ovat solmineet yhteistyösopimuksen biokemikaalien kehittämisestä. Yritykset kehittävät Renmatixin vesipohjaista Plantrose-prosessia, jolla muunnetaan puupohjaista biomassaa sokerivälituotteiksi kustannustehokkaasti.

Sokerivälituotteita voidaan jalostaa edelleen biokemikaaleiksi. Hankkeen pitkän tähtäimen tavoitteena on tarjota teollisessa mittakaavassa valmistettuja, kilpailukykyisiä biopohjaisia tuotteita, joilla korvataan tiettyjä öljypohjaisia kemikaaleja.

Plantrose-prosessi hyödyntää erittäin kuumaa vettä ja korkeaa painetta biomassan pilkkomiseen. Tällaisissa olosuhteissa vesi toimii sekä liuottimena että katalyyttinä ja reaktiot tapahtuvat nopeasti. Plantrose-prosessi perustuu ylikriittiseen hydrolyysiin.

”Olemme erittäin iloisia uudesta yhteistyöstä. Siinä yhdistyvät UPM:n ydinosaaminen kestävässä hankinnassa ja tehokkaassa teollisen mittakaavan puun käsittelyssä sekä Renmatixin ainutlaatuinen konversioteknologia”, toteaa UPM:n Biokemikaalien johtaja Michael Duetsch.

”Teknologian tekee erityisen houkuttelevaksi se, että vähäisillä määrillä kemikaaleja voidaan päästä käsiksi toisen sukupolven lignoselluloosapohjaisiin sokereihin.”

”Yhteistyösopimus Renmatixin kanssa on yksi etappi biokemikaalistrategiamme ja UPM:n Biofore-vision toteuttamisessa. Yhteistyö vahvistaa asemaamme innovatiivisena edelläkävijänä bio- ja metsäteollisuuden yhdistäjänä”, lisää UPM:n Uusien liiketoimintojen johtaja Juuso Konttinen.