Metsäteollisuusyrityksissä on panostettu systemaattisesti ja pitkäjänteisesti työhyvinvoinnin kehittämiseen. Paperiteollisuudessa sairauspoissaolojen määrä on pudonnut merkittävästi. Työtapaturmat ovat vähentyneet noin 60 prosenttia viiden vuoden aikana.

Alan yrityksissä on jo vuosia ollut käytössä useita vakiintuneita työhyvinvointia edistäviä käytäntöjä, joista on koottu julkaisu Metsäteollisuuden parhaimmat työhyvinvointikäytännöt. Sen tarkoituksena on edistää työhyvinvointia ja työurien pidentämistä tukevia käytäntöjä sekä vauhdittaa työnantaja- ja työntekijäliittojen välistä yhteistyötä, kertoo Metsäteollisuus ry tiedotteessaan.

”Työhyvinvoinnin edistäminen on yritysjohdon ja työntekijöiden yhteinen asia. Satsaukset työhyvinvointiin heijastuvat suoraan ihmisten työssä jaksamiseen sekä yrityksen tuottavuuteen ja tulokseen. Sen merkitys korostuu entisestään, kun työn tekemisen käytännöt muuttuvat, henkilöstö ikääntyy ja haasteet työurien pidentämiseksi kasvavat”, sanoo Metsäteollisuus ry:n työmarkkinapäällikkö Mikko Lehtonen.

Metsäteollisuusyrityksissä työhyvinvointia edistävät johto, esimiehet ja henkilöstö yhdessä. Johtamisen ja osaamisen kehittäminen sekä paikallisesti sovittavat, joustavat työaikaratkaisut ovat myös osa metsäteollisuusyritysten työhyvinvointityötä.

Työpaikoilla on panostettu pitkäjänteisesti myös työturvallisuusriskien tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn. Tavoitteena on yhä useammin nolla tapaturmaa. Paperiteollisuudessa työtapaturmataajuus on laskenut  viiden viime vuoden aikana noin 25:stä alle 10 tapaturmaan miljoonaa työtuntia kohden.

Myös puutuoteteollisuudessa työturvallisuus on kehittynyt hyvään suuntaan, kun tapaturmataajuus on laskenut neljän viime vuoden aikana 45:stä 27 tapaturmaan miljoonaa työtuntia kohden.