Uusiutuvan energian tarjonnan lisääntyminen aiheuttaa aikaisempaa merkittävästi suurempia vaihteluja energian tarjonnassa, mikä osaltaan aiheuttaa taloudellisia riskejä suurille energiankuluttajille ja uusia haasteita koko sähköverkolle. Satunnaisesti vaihteleva uusiutuvan energian tuotanto vaatii investointeja sähköverkkoihin.

Kustannustehokas osa ratkaisua on energian optimoinnin avulla aikaan saatava joustavampi energiankulutus. Viranomaiset ja kantaverkkotoimijat pyrkivät tukemaan kysynnän ja tarjonnan tasapainottamista myös uudella sääntelyllä, kuten Pohjoismaissa vuonna 2023 voimaan tulevalla viidentoista minuutin taseselvitysjaksolla.

UPM Energy vastaa energian joustavuuden kasvavaan tarpeeseen Beyond Spot -energiaoptimointi- ja hallintapalvelulla, joka auttaa teollisuusyrityksiä menestymään energiamurroksessa. Palvelu auttaa teollisuusyrityksiä ratkaisemaan energianhallinnan yleisimmät kipupisteet: energiakustannusten optimoinnin ja riskienhallinnan. Samalla se tarjoaa ratkaisun sähköverkon kasvaviin tasapainotustarpeisiin.

”Joustopotentiaalinsa täysin hyödyntävät suuret teolliset energiankäyttäjät voivat ratkaisevasti auttaa kysynnän ja tarjonnan tasapainottamisessa sähkömarkkinoilla. Näin voidaan myös vähentää kalliiden investointien tarvetta sähköverkkoon. Yrityksille energiajousto on arvokkaampaa kuin koskaan, ja sen arvo vain kasvaa, kun yhä enemmän uusiutuvaa energiantuotantoa tulee verkkoon”, kertoo UPM Energyn yrityspalveluista vastaava johtaja Anne Särkilahti.

Beyond Spot -palvelussa on kolme avaintekijää: energian joustavuuspotentiaalin arviointi, energianhallinta- ja kaupankäyntityökalujen käyttöönotto sekä jatkuva energiakustannusten ja tulojen optimointipalvelu. Energiajoustoillaan kauppaa käyvät yritykset voivat jo muutamassa kuukaudessa saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä ja uusia tulovirtoja.