Sähkön tehoreservin hankinta kaudelle 1.11.2022 – 31.10.2023 on keskeytetty, koska Energiavirasto ei saanut tarjouskilpailussa yhtään hyväksyttävää tarjousta. Näin ollen tehoreserviä ei järjestetä lainkaan. 

Paperi ja puu -lehti oli jo mennyt painoon hankinnan keskeytyessä.