Elinkeinoministeri Jyri Häkämies avasi Kiinan Suzhoussa 2. marraskuuta China – Finland Nano Innovation Centerin. Keskuksen tarkoitus on edistää suomalaisten ja kiinalaisten yritysten sekä yliopistojen yhteistyötä uusien nanoinnovaatioiden kehittämisessä, soveltamisessa ja kaupallistamisessa Kiinaan ja maailmanmarkkinoille.

Nanoteknologian innovaatiokeskus on Suomen työ- ja elinkeinoministeriön sekä Kiinan tiede- ja teknologiaministeriön välisen yhteistoiminnan tulosta. Mukana hankkeessa on Suzhoun teollisuuspuisto. Jiangsun provinssissa 100 kilometriä Shanghaista länteen sijaitseva Suzhou on tunnettu laajasta teollisesta toiminnastaan ja Kiinan mittakaavassakin nopeasta kehityksestä.

Sopimus sisältää vastavuoroisuusvelvoitteen, ja keskusteluissa onkin jo tuotu esiin vastaavan yhteistoimintakeskuksen perustaminen kiinalaisille toimijoille Suomeen.

Nanoteknologian innovaatiokeskus antaa kanavan yritysten ja yliopistojen osaamisen, tuotteiden ja palvelujen markkinoimiseen. Suzhoun teollisuuspuisto tarjoaa nanotutkimuslaitoksia ja osaamista yhteishankkeiden käyttöön sekä auttaa sopivien yhteistyökumppaneiden tunnistamisessa. Tämä koskee sekä uusien teknologioiden kehittämistä että olemassa olevien innovaatioiden kaupallistamista Kiinan markkinoille yhteistyössä kiinalaisen osapuolen kanssa.

Innovaatiokeskus tarjoaa myös tilat yhteishankkeiden toteuttamiseksi tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan.

Hankkeen suomalaisena taustatoimijana ja osana Team Finlandia on Tekes, joka tarjoaa kriteerit täyttävien yhteishankkeiden suomalaisille osapuolille innovaatiorahoitusta.

”Ensimmäiset sovitut yhteishankkeet käynnistyvät ensi vuoden alussa. Parhaillaan selvitetään vuonna 2013 avattavan uuden yhteishankerahoituksen rajauksia”, sanoo ohjelmapäällikkö Markku Lämsä Tekesistä.

”Yritysten kannattaa olla aktiivisia ja käyttää tätä nyt avattavaa kanavaa sopivien yhteistyökumppaneiden etsimisessä sekä hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Laadukkaille yhteishankkeille on tarjolla julkisen rahoituksen ohella myös muita paikallisia rahoitusmalleja.”

Uuden muotoinen yhteistyö tarjoaa suomalaisille toimijoille etulyöntiaseman pääsyssä Kiinan markkinoille. Rahoitettavissa yhteishankkeissa velvoitetaan osapuolia sopimaan etukäteen olemassa oleviin ja yhteistyön alaisiin innovaatioihin liittyvistä immateriaalioikeuksista sekä kehitystyön tuloksena syntyvien uusien innovaatioiden omistuksesta ja kaupallistamisesta.