Helsingin Jätkäsaareen toteutettavan puukaupunkikorttelin Wood Cityn arkkitehtuurikilpailun on voittanut Anttinen Oiva Arkkitehtien ehdotus ”Stories”. Wood City toteutetaan yhteistyössä Stora Enson ja SRV:n kanssa.

Stories-ehdotuksen aaltoileva sisäkatto.

Kilpailu toteutettiin kutsukilpailuna kotimaisille arkkitehdeille. Sen kautta etsittiin kaupunkikuvallisesti vaativaan Wood City -kohteeseen ainutlaatuista ja ekologisesti kestävää kokonaisratkaisua, joka valmistuttuaan edustaa urbaania puurakentamista ja uusinta suomalaisen ympäristöystävällisen rakentamisen teknologiaa.

”Wood Cityllä on Stories-työn ansiosta kaikki mahdollisuudet kohota kilpailun tavoitteen mukaisesti kansainvälisesti kiinnostavaksi puuarkkitehtuurikohteeksi”, sanoo palkintolautakunnan puheenjohtaja ja Stora Enso Building and Living -liiketoiminta-alueen vetäjä Hannu Kasurinen

.

”Palkintolautakuntaa miellytti voittajatyössä yksinkertaisiin, toistuviin ja elinkaaritaloudellisiin ratkaisuihin perustuva yksilöllinen ja paikkaan räätälöity kokonaisuus.”

”Puu näyttäytyy hyvin osana kaupunkikuvaa, ja erityiskiitoksen tuomaristo antoi ilmeikkäästä katutason hyödyntämisestä. Maan tasolle sijoittuva mieleenpainuva, aaltoileva puukatto jatkuu julkisivussa omaperäisellä tavalla.”

Arvosteluperusteissa kiinnitettiin huomiota muun muassa uudenlaiseen arkkitehtoniseen ilmaisuun, ratkaisujen toiminnallisuuteen ja teolliseen monistettavuuteen sekä puurakennejärjestelmän innovatiiviseen soveltamiseen. Myös ratkaisujen hiilidioksidipäästöt arvioitiin.

Entistä joustavampaa puurakentamista

Palkintolautakunnan mukaan kaikki ehdotukset toivat esille monipuolisesti korttelin ratkaisumahdollisuuksia. Työt olivat korkeatasoisia, ja tekijät olivat perehtyneet hyvin tehtävään.

”Suunnittelukilpailun tuloksena pääsemme toteuttamaan Jätkäsaareen Suomessa ennennäkemättömän kokonaisuuden. Puuratkaisut eivät ole enää pelkästään erikoiskohteita varten. Määräysten kehittyminen mahdollistaa puun käytön aiempaa joustavammin erilaisissa monikerroksisissa asumisen, kaupan ja toimistokohteissa. Meillä on mahdollisuus suunnitella ja rakentaa elämisen ympäristöjä uudella, kestävällä tavalla”, SRV:n varatoimitusjohtaja Timo Nieminen sanoo.

Voittajatyön suunnitellut Anttinen Oiva Arkkitehdit tulee toimimaan Wood Cityn toimisto- ja hotellitontin arkkitehtisuunnittelijana sekä maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamana pääsuunnittelijana. Kortteliin tulevista asuinrakennuksista järjestää Helsingin Asuntotuotantotoimisto erikseen suunnittelun ja rakentamisen yhteiskilpailutuksen arkkitehtuurikilpailun pohjalta laaditun asemakaavan mukaan.

Suomen laajin puukaupunkikortteli

Wood City -kortteli sijoittuu Jätkäsaaren koilliskulmaan sisääntulon yhteyteen. Puurakenteissa käytetään Stora Enson CLT-massiivipuulevyihin ja elementteihin perustuvaa Urban MultiStorey -runkojärjestelmää, jota on kehitetty edelleen yhteistyössä korttelin rakentamisesta vastaavan SRV:n kanssa.

Lajissaan Suomen tähän asti laajin puukaupunkikortteli koostuu niin toimisto-, asuin-, hotelli- kuin liikerakennuksista. Rakennusten laajuus on yhteensä 28 000 kerrosneliötä. Rakennusten suunnittelussa ja rakentamisessa kiinnitetään erityishuomiota energiatehokkuutta parantaviin ratkaisuihin. Korttelin ympäristötavoitteet saavutetaan muun muassa puun käytöllä rakennusten runkomateriaalina ja koko kohteen käytön aikaisella energiatehokkuudella.

Wood Cityn toteuttaminen aloitetaan suunnitelmien mukaan vuoden 2014 alkupuolella. Ensin rakennetaan asuinrakennus ja pysäköintilaitos, jotka valmistuvat arvion mukaan loppuvuonna 2015. Toimisto- ja hotelliosan on tavoitteena valmistua vuoden 2016 loppuun mennessä.