Stora Enson puunhankinnassa on otettu käyttöön Metsäbotti, joka palvelee metsänomistajia mihin vuorokaudenaikaan tahansa. Uusi palvelu on osa Stora Enson digitaalista kehitystyötä.

Metsäbotti eli chatbot on käytännössä keskusteluruutu, joka avautuu näkyville Stora Enso Metsän nettisivuilla vieraileville. Metsäbotin kanssa keskustellessa puukauppa- ja metsänhoitoasiat pääsevät sujuvasti alkuun vaikka viikonloppuna, pyhäpäivinä ja yöaikaan.

Stora Enson nettisivujen alalaidassa avautuva Metsäbotti kartoittaa tilanteen kysymällä tarkentavia kysymyksiä ja lopulta ohjaa metsänomistajan oikean Stora Enson metsäasiantuntijan luo. Metsäbotti auttaa myös löytämään oikeat yhteystiedot Stora Enson metsäammattilaisille. Jos se ei jostain syystä osaakaan auttaa, metsänomistaja ohjataan keskustelemaan oikean ihmisen kanssa.

Stora Enso otti uuden palvelun testikäyttöön marraskuussa. Pilottivaihe on käynnissä vuoden 2018 loppuun saakka, ja siihen voi tutustua osoitteessa www.storaensometsa.fi.