Stora Enson Biomateriaalien innovaatiokeskus kokoaa yhteen tutkimuksen, sovellus- ja liiketoiminnan kehittämisen sekä strategisen markkinoinnin. Keskus keskittyy korvaamaan fossiilisiin raaka-aineisiin pohjautuvia tuotteita kehittämällä uusiutuvia ratkaisuja ja tuotteita ruoantuotantoon soveltumattomasta biomassasta kuten puusta.

Näillä tuotteilla halutaan löytää ratkaisuja maailmanlaajuisiin haasteisiin, kuten ilmastonmuutos, kiihtyvä kaupungistuminen sekä maan- ja vedenkäyttö.

Tällä hetkellä keskuksessa työskentelee noin 40 henkilöä ja henkilöstön on arvioitu kasvavan noin sataan vuoden 2017 loppuun mennessä. Innovaatiokeskuksen pinta-ala on 4 900 neliömetriä, ja se sijaitsee Suur-Tukholman alueella Nackassa.