Stora Enso on kehittänyt koulurakentamisen konseptin, joka auttaa arkkitehtejä ja suunnittelijoita hyödyntämään massiivipuun parhaat ominaisuudet ja huomioi samalla oppimisympäristöjen moninaiset tarpeet.

Puurakentamisen odotetaan kasvavan merkittävästi lähivuosina ympäristöministeriön annettua syksyllä kansalliset tavoitteet lisätä puurakentamista huomattavasti julkisessa rakentamisessa.

Puinen koulurakennus on koululaisille terveellinen ja rauhallinen oppimisympäristö. Uusiutuva rakennusmateriaali auttaa myös ilmastonmuutoksen hillinnässä, sillä puuelementtien valmistus on vähäpäästöistä ja lisäksi puurakennus varastoi koko elinkaarensa ajan sen hiilen, jonka puut ovat sitoneet itseensä kasvaessaan. Lisäksi massiivipuuelementeistä rakennettaessa ei synny juurikaan rakennusjätettä, sillä elementit tuodaan paikalle mittatarkkoina ja asennusvalmiina.

Tällä hetkellä esimerkiksi Helsinkiin rakennetaan Suomalais-venäläisen koulun uudisrakennusta ja Hopealaakson päiväkotia Stora Enson massiivipuusta. Lapinmäen päiväkoti valmistui viime vuonna.

Stora Enson puurakentamisen globaalissa koulukonseptissa on huomioitu suomalaisen koulujärjestelmän vaatimukset. Oppimisympäristöjä on mahdollista muokata joustavasti ryhmäkoon ja tilatarpeen mukaan. Konseptia voidaan soveltaa niin päiväkoti- kuin koulurakentamiseen ja tilat ovat muunneltavia myöhemmin esimerkiksi hoivatilaksi.

Konsepti antaa perusohjeen suunnitteluun ja tilojen mitoitukseen sekä opastaa sopivimman puumateriaaliratkaisun valinnassa ja rakentamisen toteutuksessa.

Valtioneuvosto julkaisi tänä syksynä tavoitteet kansalliselle puurakentamiselle Suomessa. Puurakentamisen markkinaosuus kaikesta julkisesta uudisrakentamisesta halutaan tavoitteiden mukaisesti kasvattaa nykyisestä 15 % markkinaosuudesta 31 % vuoteen 2022 mennessä ja siitä aina 45 % vuoteen 2025 mennessä.