Stora Enso on valittu vastuullisen sijoittamisen FTSE4Good-indeksiin kolmannentoista kerran peräkkäin.

FTSE4Good on sosiaalisen, eettisen ja ympäristövastuullisen sijoittamisen indeksi. Sen arviointikriteerejä ovat yritysten ympäristötyö, ilmastonmuutos, ihmisoikeudet, hankintaketjun työolosuhteisiin liittyvät standardit ja lahjonnan vastainen työ.

Stora Enso paransi luokitustaan indeksissä tänä vuonna merkittävästi edellisvuoteen verrattuna.

Stora Enso on valittu myös neljättä vuotta peräkkäin korkealle sijalle CDP:n Nordic 260 Climate Disclosure Leadership (CDLI) -indeksissä. Tämä vuosittainen indeksi arvioi pohjoismaisiin pörsseihin listatut yritykset sen perusteella, miten ne raportoivat ilmastonmuutokseen liittyvästä tiedosta. Vuonna 2013 Nordic 260 CDLI -indeksiin valittiin 27 yritystä.

Lisätietoa FTSE4Good ESG -arvioinnin tutkimusmenetelmistä on osoitteessa www.ftse.com.
Nordic 260 -raportti, joka sisältää myös CDLI-indeksiin valitut yritykset, löytyy osoitteesta www.cdp.net.