Stora Enso aikoo käynnistää projektin yhtiön kustannusten keventämiseksi ja rakenteiden yksinkertaistamiseksi. Tavoitteena on säästää vuosittain 200 miljoonaa euroa kiinteissä kustannuksissa.

Tarkoitus on saavuttaa säästöohjelman kokonaisvaikutukset vuoden 2014 toisesta neljänneksestä lähtien. Ohjelma sisältää helmikuussa ilmoitetun 30 miljoonan euron kustannussäästön Building and Living -liiketoiminta-alueella.

Divisioonien ja konsernitoimintojen rakenteita aiotaan keventää. Lisäksi Stora Enso harkitsee ulkoistamista konsernin yhteisissä palveluissa sekä ydinliiketoimintaan kuulumattoman omaisuuden myyntiä. Toimintoja pyritään keskittämään mahdollisimman paljon yhteen toimipaikkaan usean sijaan.

Stora Enso aikoo siirtyä nykyisestä neljästä liiketoiminta-alueesta kolmeen divisioonaan yhdistämällä nykyiset Building and Living- ja Printing and Reading -liiketoiminta-alueet yhdeksi uudeksi divisioonaksi. Tämä keskittyy lähinnä perinteisiin liiketoimintoihin ja kehittyneisiin maantieteellisiin alueisiin.

Kaksi muuta divisioonaa olisivat nykyiset Renewable Packaging- ja Biomaterials-liiketoiminta-alueet, jotka pysyisivät ennallaan ja keskittyisivät kasvumarkkinoille ja -liiketoimintoihin sekä innovaatioihin.

”Suunnittelemme laskevamme kiinteiden kustannusten osuutta liikevaihdosta selkeästi ja pysyvästi yhä alhaisemmalle tasolle, emme pelkästään sopeutuaksemme pienenevään markkinakysyntään vaan myös lisätäksemme selkeästi liikevaihtomme sietokykyä syklisille ja rakenteellisille muutoksille. Tosiasia on, että Eurooppa-vetoinen painetun median markkinamme on kutistunut yli 20 prosenttia vuodesta 2008, eikä ole mitään syytä uskoa, että viimeisen viiden vuoden rakenteellinen muutos Euroopassa hidastuisi tai muuttaisi suuntaansa lähitulevaisuudessa”, Stora Enson toimitusjohtaja Jouko Karvinen sanoo.

”Suunniteltu hanke tukee tärkeällä tavalla muutostamme kohti arvoa tuottavaa uusiutuvien materiaalien yhtiötä, joka keskittyy kasvumarkkinoihin.”

Uuden divisioonan johtoon tulisi Stora Enson nykyinen talousjohtaja Karl-Henrik Sundström. Yhtiö aloittaa välittömästi uuden talousjohtajan rekrytointiprosessin.

Kahden muun divisioonan johtajat pysyvät ennallaan, Mats Nordlander jatkaa Renewable Packagingin vetäjänä ja Juan Bueno Biomaterialsin vetäjänä.

Suunnitelmat pyritään saamaan voimaan 1. heinäkuuta 2013 mennessä. Suunnitelmat edellyttävät yhteistoimintaneuvotteluja työntekijöiden kanssa.

Stora Enson liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 2,667 miljardia euroa eli hieman vähemmän kuin vastaavalla vuosineljänneksellä 2012. Liiketulos putosi 20 miljoonaan euroon (127 miljoonaa euroa tammi-maaliskuussa 2012).