Stora Enso suunnittelee kannattavuuden parantamista kaikilla liiketoiminta-alueillaan. Toimenpiteiden arvioidaan laskevan kustannuksia vuosittain 36 miljoonaa euroa ja vähentävän kaikkiaan noin 520 työntekijää.

Stora Enso suunnittelee toimintojensa uudelleenjärjestelyjä sulkemalla pysyvästi paperikoneen 1 Hylten tehtaalla Ruotsissa ja Ruoveden aaltopahvipakkaustehtaan Suomessa. Lisäksi Stora Enso suunnittelee tehokkuuden parantamista useilla muilla tehtailla.

Hylten tehtaan paperikone on tarkoitus sulkea vuoden 2012 loppuun mennessä. Koneen vuosikapasiteetti on 180 000 tonnia sanomalehtipaperia. Suunnitelmien taustalla on sanomalehtipaperin kysynnän rakenteellinen heikkeneminen Euroopassa. Sulkeminen ja muut tehokkuusparannukset vaikuttaisivat toteutuessaan noin 140 työntekijään Hylten tehtaalla.

Lisäksi Stora Enso suunnittelee sulkevansa pysyvästi aaltopahvipakkaustehtaan Ruovedellä vuoden 2013 toisen neljänneksen aikana. Suunnitelmien taustalla ovat aaltopahvipakkausten kysynnän lasku Suomessa ja Ruoveden tehtaan heikko kannattavuus. Stora Enso suunnittelee palvelevansa suomalaisia offset-painettujen aaltopahvipakkausten asiakkaita muiden Euroopan tehtaidensa kautta.

Sulkeminen vaikuttaisi noin 60 työntekijään Ruoveden tehtaalla.

Suunnitelmissa on myös toiminnan tehostaminen Heinolan, Inkeroisen ja Porin kartonkitehtailla Suomessa sekä aaltopahvipakkaustoiminnoissa kaikissa Ruotsin yksiköissä. Suunnitelmat vähentävät toteutuessaan yhteensä enintään 100 työntekijää Ruotsissa ja Suomessa pääosin vuoden 2013 kolmannen neljänneksen loppuun mennessä.

Lisäksi Stora Enso suunnittelee sulkevansa pysyvästi kartonkikoneen 2 Ostrołękan tehtaalla Puolassa, sillä kone alkaa olla teknisen käyttöikänsä päässä. Kartonkikone 2 ja siihen liittyvät toiminnot on tarkoitus sulkea vuoden 2012 loppuun mennessä.

Puolan kartonki- ja pakkaustoimintaan kohdistuvan yleisarvioinnin vaikutukset mukaan lukien henkilöstömäärä voi Puolassa laskea yhteensä enintään 135 työntekijällä.

Tehokkuuden parantamista Biomaterials-liiketoiminta-alueella

Stora Enso suunnittelee Ruotsin Skutskärin sellutehtaalle tehokkuuden parantamistoimenpiteitä kustannusten vähentämiseksi ja tehtaan kilpailukyvyn parantamiseksi haastavassa markkinaympäristössä. Suunnitelmat vähentävät toteutuessaan noin 60 työntekijää Skutskärin tehtaalta pääosin vuoden 2013 kolmannen neljänneksen loppuun mennessä.

Building and Living -liiketoiminta-alue suunnittelee parantavansa joustavuutta ja vähentävänsä kustannuksia Alan ja Gruvön sahoilla Ruotsissa ja Varkauden sahalla Suomessa vuoden 2013 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen. Uudelleenjärjestelysuuunnitelmat vaikuttaisivat toteutuessaan noin 25 työntekijään Alan, Gruvön ja Varkauden sahoilla.