Stora Enso toimittaa puiset tilaelementit 5–7-kerroksisiin puukerrostaloihin, jotka rakennusyhtiö SRV toteuttaa Helsingin Pukinmäkeen. Stora Enso alkaa myös toimittaa CLT-puuelementtejä Australiaan.

Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto (ATT) järjesti Pukinmäen kohteesta kilpailun, jonka SRV voitti. SRV:n ehdotuksessa on 89 asumisoikeus- ja vuokra-asuntoa neljässä puukerrostalossa. Ne rakennetaan Stora Enson toimittamista CLT-tilaelementeistä, jotka ovat ristiinliimattua puuta.

ATT:n mukaan ehdotus oli kaupunkikuvallisesti onnistunein ja osoittautui kilpailun edullisimmaksi.

”Tilaelementit kootaan kuin legopalikat kerrostaloiksi, jotka muodostavat arkkitehtonisestikin mielenkiintoisen kokonaisuuden. Tuomme osaltamme kaupunkiin uutta arkkitehtuuria, uusia materiaaleja ja uudenlaisia rakentamisen ratkaisuja”, SRV:n tuotantojohtaja Antti Raunemaa kertoo.

”Tilaelementit ovat tehokas ja turvallinen tapa rakentaa. Massiivipuiset tilaelementit valmistetaan alusta loppuun saakka sisätiloissa, eivätkä ne altistu rakentamisen missään vaiheessa esimerkiksi kosteudelle tai muille säävaihteluille”, kertoo Stora Enso Building and Living -liiketoiminta-alueen Rakentamisen ratkaisujen vetäjä Matti Mikkola.

”Lisäksi tilaelementtirakentaminen on nopeaa. Eskolantien työmaalla tapahtuva tilaelementtien asennus vie ainoastaan kolme kuukautta.”

Rakentaminen alkaa syksyllä 2013, ja ensimmäisten asukkaiden odotetaan muuttavan uusiin puukerrostaloihin loppuvuodesta 2014. Voittaneen kilpailuehdotuksen suunnitelmat laati Arkkitehtitoimisto Matti Iiramo Oy.

Puinen kirjastokeskus Australiaan

Stora Enso Building and Living laajentaa CLT-elementtitoimitukset Euroopan markkinoilta myös Australiaan. Melbourneen parhaillaan nouseva kirjastokeskus Dockland’s Library and Community Centre on Australian ensimmäinen julkinen rakennus, jonka rakentamisessa käytetään CLT:tä.

”Australian rakennusteollisuus on tottunut työskentelemään puumateriaalin kanssa, ja nyt myös CLT on saanut paljon huomiota rakennusyhtiöiltä monien käyttömahdollisuuksiensa ansiosta. Docklandin kirjastokeskus on erinomainen esimerkki puun ja erityisesti CLT:n tuomasta lisäarvosta. Käyttämällä CLT:tä hankkeen rakennusaika lyhenee kolmasosalla. Eikä tule unohtaa useita positiivisia ympäristöargumentteja, joita puu rakentamiseen tuo”, Mikkola sanoo.

Kirjastokeskuksen rakentamisessa käytetään yli 500 kuutimetriä CLT:tä. Rakennus avautunee yleisölle maaliskuussa 2014. Kirjaston rakennuttamisesta vastaa Lend Lease, joka on maailman johtavia kiinteistö- ja rakennusliikkeitä.

”Stora Enso on toiminut eri puolilla Australiaa yli 10 vuoden ajan neljän jakelukeskuksen kautta. Melbournen kirjasto on myös Australian liiketoiminnallemme hieno näyttö ja luonnollinen laajentaminen.”