Stora Enso ja Kemira käynnistävät hankkeen, jolla yhtiöt edistävät vastuullista vedenkäyttöä yhteistyössä paikallisyhteisöjen kanssa Guangxin maakunnassa Etelä-Kiinassa.

Vesi on välttämätön luonnonvara kestävälle metsätaloudelle Guangxissa, missä Stora Ensolla on 90 000 hehtaaria vuokrattua maata ja eukalyptuspuuviljelmiä. Vesihankkeen tarkoituksena on löytää uusia ratkaisuja vastuulliseen vedenkäyttöön paikallisille sidosryhmille tehtävillä kyselyillä ja vahvistamalla paikallisyhteisöjen vesiosaamista.

Hanke yhdistää Kemiran vesiosaamisen, Stora Enson asiantuntemuksen puuviljelmien hoidossa ja paikallisyhteisöjen käytännön tiedon ja kokemuksen vesiasioista Guangxissa. Stora Enson ja Kemiran mukaan hanke edistää paikallisyhteisöjen taitoja veden käsittelyssä ja tietoisuutta vesiasioista.

Hankkeen tarkoituksena on tuottaa arvoa kaikille projektin osapuolille: se auttaa Stora Ensoa kehittämään puuviljelmätoimintaansa, vahvistaa Kemiran asemaa veden laadun ja määrän hallintaan liittyvien ratkaisujen toimittajana paperiteollisuudelle ja sitä ympäröiville yhteisöille sekä tuo veteen liittyvää osaamista ja työkaluja paikallisyhteisöille.

 Yhtiöt toteuttavat hankkeen aikana yksityiskohtaisen tutkimuksen vesivarannoista Stora Enson toiminta-alueella Guangxissa. Samalla kartoitetaan paikalliset veteen liittyvät haasteet ja käsitellään paikallisyhteisöjen huolenaiheet, joita ovat muun muassa puuviljelmien vaikutus veden laatuun ja pohjaveden tasoon.

Tutkimustulosten pohjalta Stora Enso ja Kemira pyrkivät yhteistyössä paikallisyhteisön kanssa tarjoamaan koulutusta vesikysymyksissä ja kartoittamaan veden tason ja laadun seurantaan liittyviä työllistymismahdollisuuksia. Mahdolliset pilottihankkeet suunnitellaan yhdessä kyläläisten kanssa. Beihain alueelle suunnitteilla oleva vedensäästöohjelma käynnistetään yhdessä paikallisten kumppanien kanssa.

Vesihanke alkaa joulukuussa 2013 ja kestää vuoden 2015 loppuun. Hankkeen toteuttamisen yksityiskohdat ja aikataulutus päätetään yhteistyössä paikallisyhteisöjen kanssa.