Stora Enso investoi 14 miljoonaa euroa sellutehtaan uudistamiseen Oulun tehtaallaan. Yhtiön mukaan investointi parantaa tehtaan ympäristönsuojelun tasoa ja kustannustehokkuutta vähentämällä ympäristökuormitusta ja kemikaalikustannuksia. Investointi pienentää myös tehtaan energiankulutusta.

Investointi kattaa uusien osien asentamisen keittimeen, lajitteluun, sellun pesuun ja valkaisuun. Se toteutetaan kahdessa vaiheessa vuoden 2015 loppuun mennessä.

Oulun integroitu sellu- ja paperitehdas työllistää 600 henkilöä, ja sen vuosikapasiteetti on 1 125 000 tonnia päällystettyä hienopaperia ja 360 000 tonnia pitkäkuitusellua.