Stora Enso investoi noin 70 miljoonaa euroa uuteen polyeteenipäällystyslinjaan ja automatisoituun rullavarastoon Imatran tehtaille.

PE-päällystyksellä parannetaan kartongin barrier- eli läpäisemättömyysominaisuuksia sekä pakkauksen toiminnallisuutta vaativissa käyttökohteissa kuten ruuan ja nesteiden pakkauksissa.

Investointi vahvistaa Stora Enson kykyä vastata asiakkaiden kasvavaan elintarvikepakkauksissa käytettävän kartongin ja nestepakkauskartongin kysyntään, jonka ennustetaan kasvavan alan keskiarvoa nopeammin.

Investointi on osa Consumer Board -divisioonan kasvustrategiaa kilpailukyvyn ja kannattavan kasvun ylläpitämiseksi. PE-päällystyksen lisäkapasiteetti mahdollistaa myös muun muassa uuden sukupolven biopäällysteiden tuotekehityksen.

Investointi aloitetaan vuoden 2016 toisen neljänneksen aikana ja se saataneen päätökseen vuoden 2017 viimeisen neljänneksen alussa.