Stora Enso investoi 94 miljoonaa euroa uusiutuvien materiaalien kasvun vauhdittamiseen sekä kuluttajapakkauskartongin ja biomateriaalien kilpailukyvyn parantamiseen.

Summasta 52 miljoonaa euroa käytetään Uimaharjussa sijaitsevan Enocellin tehtaan liukosellukapasiteetin kasvattamiseen ja 42 miljoonaa euroa kemihierteen (CTMP) saatavuuden parantamiseen Imatran tehtailla.

Stora Enson Biomaterials-divisioonaan kuuluva Enocellin tehdas muutetaan valmistamaan jatkossa vain liukosellua, jota voidaan käyttää korvaamaan puuvillaa ja erilaisia öljypohjaisia materiaaleja, kuten polyesteriä. Havupuusellun valmistus loppuu investoinnin myötä kokonaan. Tehtaan vuotuinen liukosellukapasiteetti on jatkossa 430 000 tonnia, josta 185 000 tonnia valmistetaan lehtipuusta ja 245 000 tonnia havupuusta.

Investointi on tarkoitus saattaa päätökseen vuoden 2019 jälkipuoliskolla.

Consumer Board -divisioonaan kuuluvilla Imatran tehtailla investoidaan uuteen CTMP-massan kuivaimeen, pulpperiin ja selluvaraston laajennukseen. Tavoitteena on parantaa CTMP-massan saatavuutta ja vauhdittaa mikrokuitusellun (MFC) kaupallistamista.

Poikkeuksellisen hyvän lujuutensa ja täysin uusiutuvien raaka-aineiden ansiosta MFC soveltuu uusiutumattomia materiaaleja, kuten muovia, paremmin moniin eri käyttötarkoituksiin. Hanke on tarkoitus saattaa päätökseen vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla.

Molemmat investoinnit sisältyvät Stora Enson investointiarvioon.