Stora Enso investoi noin 32 miljoonaa euroa Skoghallin tehtaaseen Ruotsissa. Investointi liittyy pääasiassa sellutehtaan kuitulinjan ja kemikaalien talteenottotoimintojen uudistamiseen.

Investointi kasvattaa tehtaan selluntuotantokapasiteettia 45 000 tonnia vuodessa.

”Investointi mahdollistaa entistä tehokkaamman toiminnan Skoghallin tehtaalla, mikä parantaa kilpailukykyämme houkuttelevilla pakkausmarkkinoilla”, sanoo Stora Enson Renewable Packaging -liiketoiminta-alueen johtaja Mats Nordlander.

Hanke käynnistyy välittömästi ja päättyy suunnitelmien mukaan lokakuussa 2014. Investointi on jatkoa edelliseen, puuvarastoihin tehtyyn noin 90 miljoonan euron investointiin. Sillä tehostettiin Skoghallin tehtaan puunkäsittelyä.

Nyt tehtävä investointi mahdollistaa Skoghallin tehtaan tuotantomäärän kasvattamisen ja kustannustehokkuuden parantamisen.