Stora Enso investoi noin 110 miljoonaa euroa Varkauden tehtaan hienopaperikoneen muuntamiseksi tuottamaan ensikuituun pohjautuvaa aaltopahvin raaka-ainetta. Suurin osa kustannuksista johtuu paperikoneen ja sellutehtaan muuntamistöistä.

”Olemassa olevan laitekapasiteetin hyödyntäminen muokkaamalla vanhasta uusi tuotantolinja on osa Stora Enson muutosmatkaa arvoa tuottavaksi kasvumarkkinoihin keskittyväksi uusiutuvien materiaalien yritykseksi”, sanoo Stora Enson toimitusjohtaja Jouko Karvinen.

”Varkaus on erinomainen tehdas muuntamisen toteuttamiseksi, koska siellä on integroitu sellutehdas, voimalaitos ja sopiva paperikone. Lisäksi tehtaan sijainti on hyvä raaka-aineen saatavuuden kannalta, ja siellä on tarpeellinen infrastruktuuri ja kompetenssi projektin onnistuneeksi toteuttamiseksi.”

Stora Enson mukaan uusiutuvaan kuituraaka-aineeseen pohjautuvilla pakkauksilla on hyvät kasvumahdollisuudet sekä Euroopassa että maailmanlaajuisesti. Yhtiö aikoo hyötyä tästä kasvusta investoimalla ensikuituun perustuvan aaltopahvin raaka-ainekapasiteettiin Varkauden tehtaalla.

Muuntaminen pienentää Printing and Reading –segmentin vuosittaista liikevaihtoa noin 140 miljoonaa euroa vuodesta 2016 eteenpäin ja kasvattaa Renewable Packaging –segmentin liikevaihtoa 280 miljoonalla eurolla, kun kone käy täydellä kapasiteetilla.

Suunnitelman mukaan muunnostyö tehdään pääasiassa syksyllä 2015 ja uusi kone käynnistyy vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä. Nykyisen 280 000 tonnia vuodessa tuottavan hienopaperikoneen tuotannon on suunniteltu loppuvan elokuussa 2015.

Kun uusi kone on valmis, Varkauden tehtaan vuosikapasiteetti tulee olemaan noin 390 000 tonnia aaltopahvin raaka-ainetta ja 310 000 tonnia ruskeaa valkaisematonta sellua. Suurin osa aaltopahvin raaka-aineesta suunnitellaan myytäväksi yhtiön ulkopuolelle.

Varkauden tehdas valmistaa toimistopaperilaatuja elokuun 2015 loppuun asti.