Spinnova Oy voitti uudella tekstiilikuidun tuotantoteknologialla työ- ja elinkeinoministeriön järjestämän kansainvälisen biojalostamokilpailun. Muut voittajat olivat Biovakka Suomi Oy:n konsepti, joka yhdistää biokaasun, ravinteiden ja liikennepolttoaineiden tuotannon, sekä Kemijärvi-konsortion ehdotus uusien biomateriaalien ja -kemikaalien tuotannosta kotimaisella teknologialla.

Spinnova Oy on Jyväskylässä toimiva tutkimus- ja tuotekehitysyritys, joka kehittää VTT:llä alkunsa saanutta kuitulankateknologiaa. Palkintoraadin perustelujen mukaan innovaatio edustaa läpimurtoteknologiaa. Palkitulla teknologialla puukuidusta voidaan kehrätä suoraan lankaa. Innovaatio voi mullistaa sekä tekstiili- että metsäteollisuuden ja luoda tulevaisuudessa merkittävää liiketoimintaa.

Biovakka Suomi Oy:n ehdotus yhdistää innovatiivisella tavalla biokaasun, ravinteiden ja liikennepolttoaineiden tuotannon ja on erinomainen esimerkki käytännön bio- ja kiertotaloudesta. Konsepti voidaan monistaa, ja se voi tuoda merkittäviä alueellisia talous- ja ympäristövaikutuksia. Laitosinvestointi Nastolaan on tarkoitus käynnistää syksyllä 2015.

Kemijärvi-konsortio suunnittelee uuden sukupolven biojalostamoa, jonka on tarkoitus käyttää raaka-aineena havumetsää ja tuottaa biomateriaaleja ja -kemikaaleja kotimaisella teknologialla. Toteutuessaan laitos vaikuttaisi merkittävästi talouteen sekä Kemijärven alueella että kansallisesti.

Lisäksi valintaraati palkitsi kunniamaininnalla Ostems Consulting Oy:n ja VTT:n ehdotuksen metalli- ja kemianteollisuuteen integroitavasta biojalostamosta. Se yhdistää ennakkoluulottomasti teollisuudenaloja, joita ei ole perinteisesti liitetty biotalouteen.

Työ- ja elinkeinoministeriö on koonnut julkisia tahoja edustavan rahoittajaryhmän, joka koordinoi ja auttaa kolmen parhaan ehdotuksen investointivaiheen julkisen rahoituksen hankinnassa. Voittaja saa myös 100 000 euron palkinnon.

Kesäkuussa 2014 käynnistynyt kansainvälinen suunnittelukilpailu on osa valtion biotalousstrategiaa. Kilpailun on tarkoitus nopeuttaa biotalouden innovaatioiden kaupallistumista ja uusien biojalostamoiden syntyä Suomeen. Kilpailua hallinnoi työ- ja elinkeinoministeriö.

Voittajat palkitsi elinkeinoministeri Jan Vapaavuori 24.2.2015 Helsingissä.

”Olemme erittäin tyytyväisiä saatuihin ehdotuksiin ja kilpailua kohtaan tunnettuun kiinnostukseen. Toivon että mahdollisimman moni kilpailuun osallistunut hanke realisoituu lähivuosina investoinneiksi, uudeksi liiketoiminnaksi ja työpaikoiksi”, Vapaavuori sanoi.

Kilpailuehdotusten kokoluokka vaihteli alle miljoonan euron demonstraatiolaitoksista satojen miljoonien eurojen investoinnit vaativiin biojalostamoihin. 13 kilpailuesityksen investointien yhteisarvo on noin 1,5 miljardia euroa.