Metsä Group alkaa hyödyntämään RFID-teknologiaa sellun toimitusprosessissa. Kevään aikana RFID tulee käyttöön kaikilla konsernin sellutehtailla ja suurimmassa osassa lastaussatamia. Selluyksiköihin sijoitetaan pieni RFID-tunniste, joka sisältää tuotteen eränumeron sekä tiedot valmistusajankohdasta ja valmistajasta. RFID-tunnisteella varustettu sellu täyttää tuoteturvallisuusvaatimukset ja soveltuu elintarvikekäyttöön.

RFID:n ansiosta sellun koko logistiikkaketju automatisoituu ja nopeutuu sekä virheiden määrä vähenee. Selluerien tiedot tunnetaan jatkossa reaaliaikaisesti sekä selluvarastossa että satamissa. Muutos tuo säästöjä selluvirtojen hallintaan kaikille logistiikkaketjun toimijoille.

Metsä Groupin tavoitteena on laajentaa kehittämänsä RFID-järjestelmän käyttöä selluteollisuudessa. Järjestelmä on avoin teollisuuden kaikille toimijoille, ja sen parhaat hyödyt saavutetaan vasta, kun tärkeimmät selluntoimittajat käyttävät yhteistä standardia.