Keski-Suomeen vuonna 2020 valmistuvan NOVA-sairaalan muovi-, pinnoite- ja tekstiilimateriaalit ovat tutkijoiden huomion kohteena uudessa Sami&Samu-kehityshankkeessa. VTT, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri kehittävät yhdessä luonnonmukaisia puupohjaisia aineita sairaalaympäristön mikrobiresistenssiongelman torjumiseksi. Tavoitteena on korvata sairaalan materiaaleja uusilla biopohjaisilla materiaaleilla.

NOVA-sairaalan rakennus- ja sisustusmateriaalien valinnoissa on otettu huomioon luonnon hyvinvointia ja terveyttä edistävä vaikutus. Tavoitteena on etsiä mahdollisuuksia öljypohjaisen muovin korvaamiseksi, vähentää sairaalajätteiden määrää ja lisätä materiaalien kierrätettävyyttä.

”Tavoitteemme on tehdä sairaalaympäristöstä turvallisempi ja ympäristöystävällisempi. Mikrobien kasvua ja leviämistä voidaan estää muun muassa puupohjaisilla materiaaleilla ja niihin lisättävillä bioaktiivisilla tehoaineilla. Poikkitieteellinen kehityshanke hyödyntää aiemmin tehtyjen tutkimusten tuloksia, ja testausvaiheeseen tulemme valitsemaan niissä kehitetyt lupaavimmat materiaalit ja aineet,” kertoo hankkeen projektipäällikkö Matti Virkkunen VTT:ltä.

Kaksivuotinen Sami&Samu-hanke käynnistyi elokuussa 2018 ja sen kokonaisbudjetti on 657 000 euroa. Toteuttajina hankkeessa ovat VTT, Jyväskylän ammattikorkeakoulu sekä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri. Hanketta koordinoi VTT.