Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat vuonna 2020 yksityismetsistä 29,6 miljoonaa kuutiota puuta, mikä oli 3 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Alkuvuoden lakot leikkasivat metsäteollisuuden tuotantoa, ja korona vaikutti eri tavalla metsäteollisuuden eri tuoteryhmiin. Puukauppa piristyi jo alkukesästä, ja loppuvuodesta viikoittaiset ostomäärät ylittivät edellisvuoden lukemat.

Vuonna 2020 tukkipuuta ostettiin yhteensä 12,7 miljoonaa kuutiota, mikä on 7 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Kuitupuun ostomäärä, 15,7 miljoonaa kuutiota, jäi 10 prosenttia edellisvuotta pienemmäksi.

Koko vuoden 2020 keskimääräinen tukkien kantohinta laski 2-3 prosenttia edellisvuodesta. Kuitupuun kantohinnat pysyivät lähes edellisvuoden tasolla.

Hankintakauppoina puuta ostettiin yhteensä 3,1 miljoonaa kuutiota eli 10 prosenttia kaikista kaupoista. Hankintakauppojen osuus kaikista puukaupoista laski 3 prosenttiyksikköä. Lähes neljä viidesosaa hankintakauppojen ostoista oli kuitupuuta.

Nuorten metsien hoito piristyi vuonna 2020. Nuoren metsän hoito auttaa puustoa järeytymään, ja samalla metsästä saadaan pienpuuta energiantuotantoon. Aktiivisella ja oikeaan aikaan toteutetulla metsänhoidolla varmistetaan, että puupohjaiselle biotaloudelle on saatavilla raaka-ainetta häiriöttömästi ja metsänomistajalle puukauppatuloja myös pitkällä aikavälillä. Lisäksi terveet ja hyväkasvuiset metsät sitovat hiiltä parhaiten.