Metsäalan työehtosopimuksen sopijaosapuolet saivat 16.5.2016 päätökseen alan työehtoja koskeneet soveltamisneuvottelut.

Sopimus pidentää työaikaa vähentämällä kolme kokonaista pekkaspäivää, ja lisäksi otetaan käyttöön kriisilauseke, jonka mukaan taloudellisista etuuksista voidaan poiketa paikallisesti sopien. Kyseessä on ensimmäinen kilpailukykysopimuksen mukainen neuvottelutulos.

Metsäteollisuus ry pitää myös kuljetusketjun sitoutumista ratkaisuun välttämättömänä.

Sopimuksen piirissä on noin 3 500 metsäalan työntekijää, muun muassa metsureita. Sopijaosapuolet ovat Metsäteollisuus ry, Maaseudun työnantajaliitto ry, Yksityismetsätalouden työnantajat ry, Metsähallitus ja Puuliitto ry.