Luonnonvarojen kestävään ja kasvavaan käyttöön perustuvalla biotaloudella on entistä vahvempi yhteys suomalaisten hyvinvointiin. Metsäteollisuuden investoinnit kasvattavat kotimaisen puun käyttöä lähivuosina noin viidenneksellä.
Puun käytön kasvaessa ekologisesta kestävyydestä ei tule tinkiä: jatkossa muun muassa talousmetsien luonnonhoitoon on panostettava vahvemmin ja METSO-ohjelman tulevaisuus on turvattava.

”Me tunnistamme metsäteollisuudessa vastuumme. Kasvun kynnyksellä emme tule tinkimään metsien käytön ekologisesta kestävyydestä. Metsien monimuotoisuudesta huolehtiminen on meille entistä tärkeämpää ja vaatii tuekseen monipuolista keinovalikoimaa”, sanoi Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Tomi Salo Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman METSO:n retkeilypäivässä Lahdessa.

”Valmistaudumme parhaillaan kehitystyöhön talousmetsien luonnonhoidon tason parantamiseksi sekä vaikuttavuuden vahvistamiseksi. Tähän tärkeään työhön toivomme sidosryhmiä mukaan. Nyt tarvitaan yhteistyötä metsiemme monimuotoisuuden parantamiseksi osana luonnonvarojemme kestävää ja kasvavaa käyttöä”, Salo jatkaa.

METSO:n resurssit turvattava

Metsäjohtaja Salo on huolissaan METSO-ohjelman tulevaisuudesta. Viimeaikaiset viestit METSO-ohjelman rahoituksen suunnasta eivät ole oikeansuuntaisia.

”Puun käytön kasvaessa ohjelmaa ei tule heikentää. METSO on osoittanut käytännön toimivuutensa keskeisenä keinona metsien monimuotoisuuden suojelussa. Lisäksi se on merkittävin metsien suojelun väline Suomessa”, Salo sanoo.

”Vapaaehtoinen METSO-ohjelma on saavuttanut laajan tuen paitsi metsäteollisuudessa myös luontojärjestöjen ja metsänomistajien keskuudessa. Tämä ei ole tavallista Suomessa, ja sen pitäisi kertoa päättäjille jotakin ohjelman tärkeydestä”, toteaa Salo.

METSO-ohjelma aloitettiin vuonna 2008. Sen tavoitteena on suojella pysyvästi 96 000 hehtaaria ja saada määräaikaisen suojelun sekä luonnonhoitohankkeiden piiriin 82 000 hehtaaria vuoteen 2025 mennessä.

Tällä hetkellä tavoitteista on saavuttamatta liki puolet. Tiedossa kuitenkin on, että sekä suojelu- että luonnonhoidon määrärahoja ollaan leikkaamassa valtion budjetissa.

”METSO-ohjelman jatko tulee turvata siten, että ohjelmalle asetetut tavoitteet saavutetaan. Resurssit on kohdistettava kasvavasti sellaisiin kohteisiin, joissa niistä monimuotoisuuden kannalta saavutetaan mahdollisimman suuri hyöty”, Salo vetoaa.