Hämeen ammattikorkeakoulun metsätalouden koulutus ja Hämeen ammatti-instituutin metsäala järjestävät Evon metsäpäivät 23.–24. elokuuta 2016. Metsäkasvatustapahtuma on suunnattu alakouluille, ja sen tavoitteina on tutustuttaa lapset metsien käyttöön sekä vahvistaa lasten suhdetta metsään. Tapahtumaan osallistuu noin 400 lasta kumpanakin päivänä.

Metsäpäivät sisältää eri ikäryhmille suunnitellut metsä tutuksi -polut ja kiinteitä rasteja. Niillä tutustutaan metsäalan ammatteihin ja metsien merkitykseen metsätalouden, virkistyksen sekä luontoarvojen näkökulmasta. Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen metsänhoitoyhdistykset, Hämeenlinnan seudun ja Tuuloksen 4H-yhdistykset sekä Metsähallitus osallistuvat tapahtuman sisällön tuottamiseen omilla rasteillaan.

Evon metsäpäivistä vastaa Hämeen ammattikorkeakoulun metsätalouden koulutus yhdessä Hämeen ammatti-instituutin metsäalan kanssa. Tapahtuma toteutetaan osana metsäalan koulutusta. Syksyllä 2015 aloittaneet metsätalousinsinööriopiskelijat toimivat tapahtumassa lapsiryhmien oppaina.

Tapahtuman yhteistyökumppaneita ovat Hämeenlinnan Seudun 4H-yhdistys, Tuuloksen 4H-yhdistys, Metsähallitus, Metsänhoitoyhdistys Kanta-Häme, Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme ja Suomen Metsäsäätiö.

Lisätietoa: www.hamk.fi/evonmetsapaivat.