Suomen metsäklusterin yritysten, keskeisten tutkimuslaitosten ja yliopistojen omistama Metsäklusteri Oy laajentaa toimintojaan metsäteollisuuteen suuntautuneesta tutkimuksesta myös muille biotalouden alueille. Yrityksen uusi nimi on Finnish Bioeconomy Cluster FIBIC Oy.

Metsäklusteri perustettiin vuonna 2007 ja se on yksi Suomen kuudesta strategisen huippuosaamisen keskittymistä.

FIBICin tehtävä on kytkeä suomalaisen biotalouden teollisuuden eri sektorit entistä tiiviimmin yhteen ja synnyttää niiden välille tutkimusyhteistyötä, jonka kautta radikaalitkin uudet materiaalit, tuotteet, prosessit tai palvelut ovat mahdollisia.