Metsä Groupin puutuoteteollisuudesta vastaava Metsä Wood käynnistää vaneri- ja Kerto LVL -toimintojen investointiohjelman osana teollisen tehokkuuden strategiaansa.

Vaiheittain vuoden 2018 loppuun mennessä toteutettavaksi kaavailtuun ohjelmaan sisältyy yhteensä noin 100 miljoonan euron investoinnit Suomeen ja Viroon.

Äänekoskelle Metsä Groupin sellu- ja kartonkiteollisuuden tehdasalueelle suunnitellaan uutta koivuviilun sorvaus- ja kuivauslinjaa, jonka viilutuotanto on tarkoitus jalostaa Viroon rakennettavalla uudella vaneritehtaalla. Suolahden nykyistä koivuviilun jatkojalostuslinjaa suunnitellaan siirrettäväksi Viroon. Koivuvanerin vuotuinen tuotantomäärä kasvaisi noin 30 000 kuutiometrillä.

Suolahden tehtaalle kaavaillaan uuden havuviiluun perustuvan erikoistuotteen noin 60 000 kuutiometrin vuotuisen tuotannon käynnistystä. Lopullinen investointipäätös tehdään myöhemmin.

Lohjan Kerto LVL -tehtaan vuotuista tuotantokapasiteettia suunnitellaan kasvatettavan noin 20 000 kuutiometrillä korvaamalla kaksi vanhinta tuotantolinjaa uudella linjalla. Lisäkapasiteetin ja uuden linjan myötä Metsä Woodin asemaa halutaan vahvistaaerityisesti Euroopan ulkopuolisilla markkinoilla.

Yhteensä 100 miljoonan euron investoinneista noin puolet kohdistuu Suomeen. Vuotuisen tukkipuun kulutuksen arvioidaan kasvavan lähes 300 000 kuutiometrillä.