Metsä Groupiin kuuluva Metsä Board on voittanut Suomen Laatupalkintokilpailun ja Suomen Kiertotalouspalkinnon, joka myönnettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa. Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Spring voitti Quality Innovation Award -kilpailun Kuura-tekstiilikuidullaan.

Suomen Laatupalkintokilpailu ja Suomen Kiertotalouspalkinto perustuvat kansainväliseen EFQM-mallin (European Foundation for Quality Management), jota Metsä Group hyödyntää laajasti toiminnan pitkäjänteisessä kehittämisessä. Sisäisistä arvioinneista ja laatukilpailuista saatu palaute tuo arvokkaita kehitysideoita, jotka huomioidaan seuraavien vuosien kehittämisessä.

Kilpailun arviointiraati nosti esiin Metsä Boardin ”lähes oppikirjamaisen” selkeyden ja systemaattisuuden suunnan määrittelyssä ja strategian toteuttamisessa. Laatukeskuksen mukaan tämä viestii erinomaisesta suorituskyvystä ja hyvästä liiketoiminnan tuloksesta.

”Vastuullisuus on nostettu yhtiömme strategiaan, menestystekijöihin ja mitattaviin tavoitteisiin. Arviointiin osallistuminen oli meille tilaisuus paitsi kehittää toimintaamme entisestään, myös saada vahvistus oikeasta suunnasta,” kertoo Metsä Boardin toimitusjohtaja Mika Joukio.

Vuoden potentiaalisimmaksi innovaatioksi valittiin Metsä Springin Kuura-tekstiilikuitu Quality Innovation Award -kilpailussa. Arvioinnissa korostettiin muun muassa innovaation uutuusarvoa, hyödynnettävyyttä ja asiakaslähtöisyyttä.

”Painotimme kilpailussa etenkin innovaatiotoiminnan pitkäjänteisyyttä ja laajaa yhteistyöverkostoa. Metsä Groupin oma tekstiilikuitututkimus käynnistyi vuonna 2012. Ilman lukuisia T&K-kumppaneitamme emme olisi Kuura-kuidun kehityksessä päässet näin pitkälle tässä ajassa”, sanoo Metsä Springin toimitusjohtaja Niklas von Weymarn.

Voittajat julkistettiin Suomen Laatukeskuksen järjestämässä laatupäivässä 11.11.2021.