Metsä Group on solminut aiesopimukset Äänekoskelle suunnitteilla olevan biotuotetehtaan päälaitteista Valmet Oyj:n ja Andritz Oy:n kanssa.

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre Oy solmi aiesopimukset Valmetin ja Andritzin kanssa 13.2.2015. Aiesopimus Valmetin kanssa kattaa biotuotetehtaan soodakattilan, kuivauslinjan, meesauunin ja kuoren kaasutuslaitteiston sekä tehtaan automaatiojärjestelmän toimituksen. Andritzin on tarkoitus toimittaa biotuotetehtaan kuitulinja, puunkäsittely, haihduttamo ja kaustisointilaitos.

Aiesopimusten mukaan päälaitteiden hankintojen kotimaisuusaste on noin 70 prosenttia. Varsinaiset toimitussopimukset allekirjoitetaan, jos tehdas päätetään rakentaa.

Jos investoinnin edellytykset täyttyvät, Metsä Fibre päättää biotuotetehtaan rakentamisesta tänä keväänä.