Metsä Group käynnistää tänään haun tammikuussa 2022 alkavaan oppisopimuskoulutukseen. Uusia työpaikkoja on tarjolla noin 50 ja ne sijoittuvat eri puolille Suomea. 

1,5-vuotinen oppisopimuskoulutus on Metsä Groupille vakiintunut keino turvata tulevaisuuden työvoimantarvetta ja edistää osaamisen kehittämistä läpi koko konsernin. Haku houkuttelee vuosittain satoja hakijoita, joukossa myös insinöörikoulutuksen saaneita ja alan vaihtajia.

Tammikuussa alkavassa oppisopimuskoulutusohjelmassa voi suorittaa puutuote- tai prosessiteollisuuden ammattitutkinnon, sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinnon, koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinnon tai laboratorioalan ammattitutkinnon. Opiskelu ja siihen liittyvät näyttökokeet suoritetaan työsuhteessa, jonka aikana opiskelijat ovat työyhteisön jäseniä.

Nyt rekrytoitavasta joukosta koulutetaan muun muassa käynnissäpitäjiä, prosessinhoitajia, operaattoreita ja laborantteja Metsä Groupin sellu-, kartonki-, pehmopaperi- ja vaneritehtaille. Soveltuva koulutustausta oppisopimuskoulutukseen valittaville on ammattiopistotasoinen sähköautomaation, prosessi- tai konetekniikan perustutkinto tai insinööri (AMK).

”Metsä Groupilla tuotannon toimintamalli perustuu moniosaamiseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseen satsataan meillä paljon. Tärkeässä roolissa ovat muun muassa operaattoreiden kunnossapitotaidot. On tärkeää, että tehtailla työskentelevät henkilöt osaavat huoltaa ja kunnostaa laitteita”, sanoo osaamisen kehittämisestä vastaava päällikkö Marianne Oksanen.

”Uudet tulokkaat otetaan tehtailla innolla vastaan ja työn ohessa pääsee oppimaan osaavilta kollegoilta. Työ on vastuullista, mutta siitä ei tarvitse selviytyä yksin, aina on tiimin tuki takana.”