Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi 18.12.2020 ympäristö- ja vesitalousluvat Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaalle. Päätösvalmius Kemin biotuotetehtaan investoinnista on tämän hetken käsityksen mukaan mahdollista saavuttaa alkuvuonna 2021.

Biotuotetehtaan suunnittelun lähtökohtana on korkea ympäristö-, materiaali- ja energiatehokkuus. Selvästi kasvavasta tuotannosta huolimatta uusi biotuotetehdas alittaisi Kemin nykyisen sellutehtaan voimassa olevan ympäristöluvan päästörajat.

Biotuotetehtaan investointi olisi 1,5 miljardia euroa ja tehtaan rakentaminen kestäisi noin 2,5 vuotta.
Se valmistaisi vuosittain noin 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja lehtipuusellua sekä lukuisia muita biotuotteita. Biotuotetehdas ei käyttäisi lainkaan fossiilisia polttoaineita ja sen sähköomavaraisuus olisi 250 prosenttia.