Metsä Fibre on toimittanut Kemin biotuotetehtaasta ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen YVA-selostuksen Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 15.9.2019.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä käsitellään Metsä Groupin Kemin olemassa olevalle tehdasalueelle suunnitellun biotuotetehtaan ympäristövaikutuksia. Arvioinnin tulokset otetaan huomioon hankkeen suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Noin 1,5 miljardia euroa maksava biotuotetehdas olisi toteutuessaan metsäteollisuuden historian suurin investointi Suomessa. Tehdas tuottaisi biotuotteita, ja sen sellukapasiteetti olisi 1,5 miljoonaa tonnia vuodessa. Tehdas rakennettaisiin nykyiselle tehdasalueelle, ja se korvaisi alueella tällä hetkellä toimivan sellutehtaan.

Lopullinen investointipäätös tehtaan rakentamisesta tehdään aikaisintaan kesällä 2020. Biotuotetehdas voisi käynnistyä 2020-luvun alkupuoliskolla.

Lapin ELY-keskus asettaa Metsä Fibren laatiman YVA-selostuksen yleisön nähtäville mielipiteiden ja lausuntojen esittämistä varten. Arviointiohjelmaan voi tutustua täällä.