Metsä Groupiin kuuluva Metsä Board on 1.12.2020 allekirjoittanut sopimuksen, jolla se myy 30 prosentin osuuden Husumin sellutehtaastaan Ruotsissa.

Ostaja on ruotsalainen metsänomistajaosuuskunta Norra Skog, jonka kanssa Metsä Boardin Ruotsin puunhankinnasta vastaava Metsä Forest Sverige on solminut pitkäaikaisen puun toimitussopimuksen. Yhteistyö vahvistaa Husumin sellutehtaan puunsaantivarmuutta ja tekee tehtaasta alustan Metsä Boardin kartonkiliiketoimintojen jatkokehittämiselle.

Metsä Boardin strategiana on jatkaa kasvua ensikuitupohjaisissa pakkausmateriaaleissa. Järjestelyn vapauttamat käteisvarat ja lähivuosien vältetyt investoinnit, yhteensä yli 350 miljoonaa euroa, mahdollistavat yhtiön kehitysinvestointien kohdentamisen kartonkiin.