Metsäteollisuus osti heinäkuussa yksityismetsistä 1,4 miljoonaa kuutiota puuta. Ostomäärä oli hieman korkeampi kuin keskimäärin aiempien vuosien heinäkuussa, jolloin lomakausi vaimentaa puukauppaa.

Suomalaisen metsäteollisuuden puuhuolto toimii, jos yksityismetsistä saadaan puuta markkinoille tasaisesti, toteaa Metsäteollisuus ry tiedotteessaan.

Tammi-heinäkuun ostomäärä, 17,6 miljoonaa kuutiota, oli 9 prosenttia suurempi kuin vuoden 2012 vastaavana aikana. Tukkien ostomäärä oli 8 ja kuitupuun 9 miljoonaa kuutiota.

Puun kantohinnat laskivat

Puun kantohintojen keväällä alkanut nousu kääntyi kesäkuussa laskuun ja jatkui edelleen heinäkuussa. Puun hinta on metsäteollisuustuotteiden markkinatilanteeseen nähden korkealla, mikä lisää metsäteollisuuden kustannustaakkaa ja heikentää suomalaisten alan tuotteiden kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla.

Kantohinnat laskivat kesäkuusta 2–3 prosenttia. Heinäkuussa mänty- ja kuusitukista maksettiin keskimäärin 54–56 euroa kuutiolta ja hinta vaihteli alueittain ja hakkuutavoittain 42 ja 58 euron välillä. Koivutukin keskihinta oli 41 euroa kuutiolta ja vaihteli vastaavasti 38 ja 44 euron välillä. Kuitupuiden keskihinta oli 15–17 euroa kuutiolta ja se vaihteli 12 ja 19 euron välillä.

Kantohintoihin vaikuttavat korjattavan puuston kokonaismäärä, puun laatu, runkojen koko, hakkuutapa, metsä- ja kaukokuljetusmatka, maasto ja korjuuajankohta. Tämän vuoksi puun hinta saattaa vaihdella merkittävästi jopa vierekkäisillä kohteilla.

Syksyllä hyvät edellytykset puukaupalle

Lomien jälkeen puukaupan odotetaan jälleen vilkastuvan. Kysyntää on tukkivaltaisille uudistushakkuille, harvennuksille ja myös energiapuukohteille. Kysyntä voi vaihdella tai painottua eri tavoin maan eri osissa.

Yksityiset metsänomistajat ovat avainasemassa suomalaisen metsäteollisuuden puuhuollon turvaajina. Hakkuumahdollisuuksista jää vuosittain lähes neljännes käyttämättä, koska puuta ei saada metsistä markkinoille.