Kemira on avannut uuden retentio- ja vedenkäsittelypolymeereja valmistavan tuotantolaitoksen Ulsanissa, Etelä-Koreassa. Laitos valmistaa korkealaatuisia polyakryyliamidituotteita pääasiassa paperin ja kartongin valmistuksessa tarvittaviin retentio- ja vedenpoistosovelluksiin. Tehdasinvestointi on Kemiran ja Yongsan Chemicalsin yhteisyritys.

Erityisesti kuluttajakäyttöön tarkoitetuissa pakkaus- ja kartonkilaaduissa teollisuus kasvaa tällä hetkellä nopeimmin APAC-alueella. Suurin osa uudesta paperintuotantokapasiteetista globaaleilla markkinoilla rakennetaan Kiinaan, muualle Aasiaan ja Tyynenmeren alueelle.

Kemiran uusi tuotantokapasiteetti vahvistaa sekä Kemiran paikallista että globaalia korkealaatuisten polyakryyliamidituotteiden tuotantoketjua ja tukee Kemiran molempien liiketoimintasegmenttien (Pulp & Paper ja Industry & Water) toimintaa kasvavilla Aasian ja Tyynenmeren markkinoilla.

Lisäksi Kemira on aloittanut Kiinan Nanjingissa esisuunnittelun mittavasta investoinnista ASA-liima-aineiden tuotantokapasiteetin lisäämiseksi. ASA-liima-aineita (alkenyl succinic anhydride) käytetään paperin ja kartongin hydrofobointiin, eli nesteen imeytymisen estämiseen esimerkiksi pakkausmateriaaleissa. Kemira on liima-aineiden johtava valmistaja ja toimittaja Aasiassa, ja Nanjing on maailman suurin ASA-tuotantolaitos. Kemiran tuotantoa Nanjingissa on laajennettu tehtaan perustamisesta vuodesta 2014 lähtien.

Investoinnit ovat osa Kemiran kasvustrategiaa ja korostavat vahvaa sitoutumista paperi- ja kartonkiteollisuuden asiakkaisiin.