UPM on testannut kotimaista puupohjaista dieselpolttoainetta onnistuneesti niin laboratoriossa kuin käytännön liikenteessä. Testit osoittivat selvästi, että UPM:n uusiutuva diesel toimii parhaiden dieselpolttoaineiden tavoin.

Liikennetestit pääkaupunkiseudun bussiliikenteessä yhdessä Helsingin seudun liikenteen (HSL) kanssa.
Helsingin seudun liikenteen HSL:n mukaan BioVerno voisi korvata kokonaan fossiilisen dieselin HSL:n nykyisessä bussiliikenteessä.

UPM BioVerno -dieselin laboratoriotestit tehtiin VTT:llä ja liikennetestit pääkaupunkiseudun bussiliikenteessä yhdessä Helsingin seudun liikenteen (HSL) kanssa. Vuoden kestäneissä liikennekoeajoissa olivat mukana myös Transdev Finland Oy, Volvo ja St1. Liikennöintiin liittyvät seurantamittaukset tehtiin niin ikään VTT:llä.

Laboratoriotestaus aloitettiin Euro III -luokan busseilla, joita käytetään edelleen paljon Suomen liikenteessä. UPM BioVerno -dieselillä mitattiin selvästi pienemmät päästöt kuin verrokkina olleella kauppalaatuisella fossiilisella dieselillä. Muihin testattuihin kehittyneisiin polttoaineisiin verrattuna UPM BioVernon päästöt olivat vähintään yhtä pienet.

”UPM BioVernon käyttö nykyisessä bussikannassa fossiilisen dieselin sijaan vähentäisi joukkoliikenteen päästöjä merkittävästi. Tämä on hyvä uutinen, sillä puupohjaisella kotimaisella polttoaineella pystyttäisiin heti parantamaan pääkaupunkiseudun ilmanlaatua”, sanoo UPM Biopolttoaineet -liiketoiminnan johtaja Sari Mannonen.

BioVerno toimi hyvin vuoden kestäneissä liikennekoeajoissa

Bussien liikennetestit ajettiin Helsingin ja Keravan välisessä liikenteessä neljällä identtisellä Euro VI -luokan bussilla, joissa on päästötasoltaan alhainen ja tehokas moottori. Koeajoja tehtiin 20-, 50- ja 100-prosenttisella BioVernolla.

Tulosten mukaan BioVerno toimii parhaiden dieseleiden tavoin kaikilla sekoitussuhteilla, ja keskikulutus on sama kuin fossiilisella dieselillä. Testikilometrejä kertyi kaikkiaan noin 400 000, ja ne sujuivat täysin ongelmitta.

Euro VI -luokan autoissa hiukkassuodatin ja SCR-katalysaattori alentavat päästöt jo lähelle nollatasoa, joten merkittäviä eroja polttoaineiden välillä lähipäästöissä ei saatu. Euro VI -moottorissa polttoaine vaikuttaakin päästöihin lähinnä epäsuorasti: korkealaatuinen polttoaine takaa puhdistusjärjestelmän toimivuuden myös ajokilometrien karttuessa.

”Olemme tyytyväisiä testituloksiin – ne osoittivat, että UPM BioVernolla voisi korvata kokonaan fossiilisen dieselin nykyisessä bussiliikenteessä. Biopolttoaineet ovat merkittävässä asemassa Helsingin Seudun Liikenteen tavoitteissa, sillä tähtäämme lähivuosina hiilettömään pääkaupunkiseudun liikenteeseen”, sanoo Reijo Mäkinen, Liikennepalvelut-osaston johtaja Helsingin Seudun Liikenteestä.

Bussien liikennekoeajot olivat myös osa VTT:n koordinoimaa laajempaa BioPilot-hanketta, jolla kannustettiin yrityksiä kaupallistamaan liikenteen uusiutuvan energian ratkaisuja. HSL ja VTT ovat käynnistäneet BioPilotin jatkona BioSata-hankkeen. Uudessa hankkeessa siirrytään jo sovellusvaiheeseen, ja tavoitteena nostaa biopolttoaineiden osuus HSL:n bussiliikenteessä 70–90 prosentin tasolle jo ennen vuosikymmenen loppua.

UPM BioVerno valmistetaan selluntuotannon tähteestä mäntyöljystä. Se soveltuu kaikkiin dieselmoottoreihin. UPM aloitti puupohjaisen dieselin tuotannon Lappeenrannan biojalostamolla tammikuussa 2015. Laitoksen tuotantokapasiteetti on 120 miljoonaa litraa uusiutuvaa dieseliä vuodessa. Lappeenrannassa valmistettava UPM BioVerno on suomalainen Avainlipputuote.