Suomen Metsäyhdistyksen vuosikokous valitsi yhdistyksen hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi maa- ja metsätieteiden tohtori Eeva Hellströmin. Hän aloittaa uudessa tehtävässään tammikuun alussa.

Hellström aloitti yhdistyksessä 1990-luvulla. Hän oli koko 11-vuotisen työsuhteensa ajan Päättäjien Metsäakatemian johtajana.

Päätyönään Eeva Hellström on johtava asiantuntija Sitran strategiayksikössä. Hänen tehtävänsä ovat viime vuosina liittyneet muun muassa kansalliseen luonnonvarapolitiikkaan, maaseudun kehittämiseen, talouspolitiikkaan, turvallisuuteen, kestävän hyvinvoinnin visiotyöhön ja hyvinvointiyhteiskunnan hallintamalleihin. Hän on myös Euroopan metsäinstituutin hallituksen varapuheenjohtaja ja on aiemmin ollut Metsäntutkimuslaitoksen johtokunnan puheenjohtaja.

Suomen Metsäyhdistys on metsäalaan liittyvien tahojen yhteinen yhdistys, jonka tehtävänä on tuoda esiin metsien mahdollisuuksia yhteiskunnan kehittämisessä viestinnän keinoin. Yhdistyksen jäsenkuntaan kuuluu likimain koko metsäala sekä sen lisäksi useita valtakunnallisia metsiin nojautuvia harrastus- ja virkistysjärjestöjä ja opettajajärjestöjä.