Eduskunta on myöntämässä metsien suojeluohjelma METSOlle kahden miljoonan euron lisärahoituksen ensi vuodelle.

Valtiovarainvaliokunta esittää mietinnössään valtion talousarviosta vuodelle 2017 METSO-ohjelman rahoituksen vahvistamista kahdella miljoonalla eurolla. Lisärahoituksen turvin saadaan osittain kurottua kiinni ohjelmaan aiemmin kohdistettu merkittävä, liki 70 prosentin rahoitusleikkaus, tiedottaa Metsäteollisuus ry.

Metsäteollisuus on vedonnut METSO-ohjelman rahoituksen vahvistamiseksi useaan kertaan yhdessä metsänomistajien ja luonnonsuojelujärjestöjen kanssa. Metsäteollisuus ry on tyytyväinen, että eduskunnalla on ollut tahtoa lisätä rahoitusta. Jatkossa rahoitusta tulee sen mukaan edelleen vahvistaa, jotta METSO-ohjelman suojelutavoitteet voidaan saavuttaa. Metsien käytön ekologisen kestävyyden turvaaminen on yhä tärkeämpää nyt, kun teollisuuden investoinnit ja hallituksen tavoitteet ovat lisäämässä puun käyttöä merkittävästi.

Eduskunta tekee lopullisen päätöksen valtion budjetista lähipäivien aikana.