Styreenibutadieenipohjainen tuote on suunnattu erityisesti Pohjoismaiden kartonki- ja pakkausmarkkinoiden hajuherkkiin sovelluksiin. Vaikka uusi tuote käy kaikkiin painotöihin, se pääsee oikeuksiinsa etenkin elintarvikekosketukseen tulevissa kartongeissa sekä nestepakkauskartongeissa.

Alhaisen hajutason XSB-sideaineen VOC-pitoisuus (haihtuvat orgaaniset yhdisteet) on erittäin pieni. Tuote täyttää kaikki oleelliset ympäristömerkintä- ja elintarvikekosketusvaatimukset.

BASF tuo lisäksi markkinoille uusia Haminassa valmistettavia sideaineita, joiden kuiva-ainepitoisuus on korkeampi, jopa 55 prosenttia. Ne auttavat pienentämään kuljetuksista ja päällystyspastan kuivatuksesta aiheutuvia CO2-päästöjä. Uudet korkean kuiva-ainepitoisuuden sideaineet voivat yksinkertaistaa käsittely- ja tilausprosesseja, ja ne sopivat erinomaisia ominaisuuksia edellyttäviin erittäin vaativiin sovelluksiin.