TkT Antti Lindqvist on nimitetty Paperi-insinöörit ry:n toimitusjohtajaksi 1.9.2016 alkaen. Tehtävän toimenkuvaan kuuluu myös kustannusosakeyhtiö Paperi ja Puu Oy:n toimitusjohtajuus.

Antti Lindqvist siirtyy PI:lle elokuun alussa Stora Ensolta, jossa hän on toiminut erilaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä yhteensä yli 13 vuoden ajan, viimeisimpänä Biomaterials-divisioonassa johtajana vastuualueinaan investoinnit, operaatioiden kehittäminen ja riskien hallinta.

Nykyinen toimitusjohtaja TkL Pirkko Molkentin-Matilainen jää eläkkeelle 31.8.2016.