Teknologiayhtiö Andritz Oy toimittaa päälaitteet kuitulinjan modernisointia varten Stora Enson Veitsiluodon tehtaalle Kemiin. Laitteet on tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä 2017.

Toimitus sisältää muun muassa uuden DD-pesurin ruskean massan pesuun ja happivalkaisujärjestelmän muuntamisen kaksivaiheiseksi. Kaikki päälaitteet valmistetaan Suomessa Andritzin tytäryhtiössä Savonlinna Works Oy:ssä. Toimituksen kotimaisuusaste on yli 90 prosenttia, ja projektia hoidetaan Andritzin toimipaikassa Kotkassa.

Toimitus kattaa pääosan tehtaan modernisointiprojektista, joka vähentää tehtaan jätevesipäästöjä sekä parantaa kustannus- ja energiatehokkuutta. Uusinta parantaa myös sellun laatua ja tuotannon tasaisuutta sekä vähentää tehtaan kemikaalikulutusta.

Veitsiluodon tehtaan vuosittainen tuotantokapasiteetti on 375 000 tonnia valkaistua koivu- ja havusellua, 785 000 tonnia tulostus-, kirjekuori-, kouluvihko- ja lomakepapereita sekä päällystettyä aikakauslehtipaperia ja 200 000 kuutiometriä mäntysahatavaraa.