Presidentti Sauli Niinistö vihki uuden sukupolven biotuotetehtaan Äänekoskella 18.10.2017.

Sellua ja lukuisia muita biotuotteita valmistava Metsä Groupin biotuotetehdas on metsäteollisuuden historian suurin investointi Suomessa, arvoltaan 1,2 miljardia euroa. Sen perustana on kestävästi tuotetun sellukuidun ja muiden biotuotteiden kysynnän maailmanlaajuinen kasvu.

”Metsäteollisuus on edelleen keskeinen vientiala ja suuri työllistäjä Suomessa. Sen taloudellista merkitystä korostaa, että tuotannossa tarvittavat raaka-aineet ja palvelut hankitaan valtaosin kotimaasta. Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehdas on esimerkki uuden ajan metsäteollisuudesta. Sen positiiviset vaikutukset Suomen kansantalouteen ovat merkittäviä”, presidentti Niinistö sanoi.

Selluntuotanto nousee Äänekoskella 1,3 miljoonaan tonniin aikaisemmasta noin 0,5 miljoonasta tonnista.

Äänekosken teollinen ekosysteemi kasvaa biotuotetehtaan myötä, sillä tehdas toimii alustana uusien biotuotteiden valmistamiselle. Ensivaiheen uusia biotuotteita ovat tuotekaasu, rikkihappo sekä biokaasu ja biopolttoainepelletit. Keskeisiä uusien biotuotteiden kehityshankkeita ovat ligniinijalosteet, tekstiilikuidut ja biokomposiitti.

Biotuotetehdas nostaa uusiutuvan energian osuutta maassamme noin kahdella prosenttiyksiköllä. Tehtaan biosähkön omavaraisuus on 240 prosenttia, eikä tehdas käytä fossiilisia polttoaineita.