Metsä Groupin Äänekoskelle suunnittelema biotuotetehdas on saanut ympäristöluvan ja vedenottoluvan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta.

Ympäristölupa annettiin Metsä Fibre Oy:n biotuotetehtaalle, kuoren kuivaukselle ja kaasutuslaitokselle, mädättämölle, integraatissa syntyville jätevesille, Äänekosken kaupungin yhdyskuntajätevesien yhteiskäsittelylle ja Metsä Board Oyj:n jätevedenpuhdistamolle. Luvan mukaan biotuotetehtaan jätevedenpuhdistamolle voidaan johtaa myös Äänekosken yhdyskuntajätevedet.

Lupapäätös on syksyllä 2014 voimaan tulleen uuden ympäristönsuojelulain ja Euroopan komission hyväksymien parhaiden käytettävissä olevien tekniikoiden (BAT-päätelmien) mukainen. Biotuotetehtaan ympäristö- ja vedenottoluvassa on myönnetty myös aloituslupa, jonka perusteella toiminta voidaan aloittaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

”Ympäristölupa on tärkeä askel valmistautuessamme mahdolliseen investointipäätökseen tehtaan rakentamisesta”, Metsä Fibre Oy:n toimitusjohtaja Ilkka Hämälä toteaa yhtiön tiedotteessa.

Lisätietoa:
Päätökset aluehallintoviraston sivuilla http://www.avi.fi/web/avi/ymparisto-lupa-tietopalvelu